Cosmic 36

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: 480 g/l glifosata u obliku glifosat-IPA soli (tehnički čist min. 95%)

Formulacija: SL – koncentrovani rastvor

Pakovanje: 5l

Proizvođač: Arysta LifeScience

Karenca: 35 dana – voće, vinova loza

Plodored: – usevi koji se mogu sejati u normalnom plodoredu posle primene herbicida: nema ograničenja u plodoredu – usevi koji mogu biti oštećeni usled zanošenja preparata pri primeni herbicida: sprečiti zanošenje preparata na sve zeljaste gajene biljke, kao i na zelene delove višegodišnjih zasada.
Neselektivni, translokacioni herbicid, primenjuje se POST-EM

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Voće i vinova loza 2-4 l/ha (20-40 ml na 100 m²) Za suzbijanje jednogodišnjih korova
Voće i vinova loza 4-8 l/ha (40-80 ml na 100 m²) Za suzbijanje višegodišnjih korova
Voće i vinova loza 8-12 l/ha (80-120 ml na 100 m²) Za suzbijanje izuzetno otpornih višegodišnjih korova

Pre pripreme zemljišta za setvu okopavina (kukuruz, suncokret, soja, krompir), za suzbijanje jednogodišnjih travnih I širokolisnih korova 1,5-2,0 l/ha (15-20 ml na 100 m2), kada su korovi visine 10-15 cm

Mehanizam delovanja:

Cosmic 36 je neselektivni herbicid, usvaja se lišćem. Kreše se naviše i naniže u biljci, inaktivira se u kontaktu sa zemljištem. Inhibira EPSP, odnosno sintezu aromatičnih kiselina čime sprešava sintezu neophodnih aminokiselina za proizvodnju proteina.

FITOTOKSIČNOST: – ne sme se primenjivati u voćnjacima i vinogradima mlađim od 4 godine – ne sme se primenjivati za uništavanje cime krompira – sprečiti zanošenje preparata na sve zeljaste gajene biljke, kao i na zelene delove višegodišnjih zasada

NAPOMENE:

– prilikom tretiranja preparati ne smeju dospeti na zelene delove voća i vinove loze

– na tretiranim površinama zabranjena je ispaša mlečne stoke i korišćenje osušene trave za ishranu stoke

– ispaša ostale stoke, kao i korišćenje osušene trave za ishranu stoke je moguća 7 dana posle primene

– tretirana površina strništa se ne sme obrađivati najmanje 7 dana posle primene

– košenje livada i pašnjaka se može obaviti 7 dana posle, a ponovna setva trava 14 dana nakon primene

– slama, odnosno suva korovska masa, sa tretiranih površina se ne sme koristiti za pripremu komposta, koji se koristi u proizvodnji povrća

– tretirane korove ne treba zaoravati ili frezirati najmanje 2-3 nedelje posle primene

– ponovno puštanje vode u kanale je 7 dana posle primene

– tretiranje panjeva u cilju suzbijanja izdanaka i izbojaka se vrši pod uslovom da površine nisu erozivne i da su udaljene najmanje 300 m od izvorišta voda

– ne sme se primenjivati za uništavanje cime krompira i u zasadima voća i vinove loze mlađim od 4 godine

Spektar delovanja:

U zavisnosti od vrste korova i površina na kojima se primenjuju preparati na bazi glifosata (360 g/l glifosata, odnosno 480 g/l glifosat IPA) uz utrošak ve}ih količina vode (200-400 l/ha), tretiranje se vrši u količinama:

2-3 l/ha (20-30 ml na 100 m²), za vrste iz roda u fazi intenzivnog porasta
1  Avena
2 Bromus
3 Setaria
3-4 l/ha (30-40 ml na 100 m²) tretiranjem u fazi intenzivnog porasta.
1 Panicum spp.
2 Festuca spp.
3 Lepidium draba
4 Datura stramonium
5 Solanum nigrum
6 Sonchus arvensis
7 Xanthium spp .
8 Agropyrum repens,tretiranjem pred cvetanje i u fazi cvetanja.
3,5-5 l/ha (35-50 ml na 100 m²),tretiranjem od 40-50 cm visine pa do u fazi metličenja
1  Sorghum halepense iz rizoma
4-6 l/ha (40-60 ml na 100 m²)
1  Convolvulus arvensis (tretiranjem u fazi cvetanja)
2  Cynodon dactylon (tretiranjem kada je korov 15-20 cm visine do početka klasanja)
3  Rubus spp . (tretiranjem u vreme nedozrelih plodova)
4  Erigeron canadensis (tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja)
5 Cyperus rotundus (tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja)
6 Phragmites communis (tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja)
7 Typha spp (tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja)
8-12 l/ha (80-120 ml na 100 m²),tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja
1  Equisetum arvense

U zavisnosti od vrsta korova i površina na kojima se primenjuju preparati na bazi glifosata (360 g/l glifosata, odnosno 480 g/l glifosat IPA) uz utrošak malih količina vode (100-200 l/ha), tretiranje se vrši:

na strništima, u zasadima jabuke, kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika, pre priprema zemljišta za setvu okopavina (kukuruz, suncokret, soja, krompir), za suzbijanje:
1  Agropyum repens ,  2-3 l/ha (20-30 ml na 100 m²), tretiranjem kada je korov visine 10-25 cm
2  Cirsium arvense , 3-4 l/ha (30-40 ml na 100 m²), tretiranjem kada je korov visine 15-25 cm
na strništima, u zasadima jabuke, kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika, za suzbijanje :
1  Convolvulus arvensis 5-6 l/ha (50-60 ml na 100 m²), tretiranjem kada je korov visine 20-40 cm
2  Sorghum halepense iz rizoma 3 l/ha (30 ml na 100 m2), tretiranjem kada je korov visine 15-30 cm

Pre pripreme zemljišta za setvu okopavina (kukuruz, suncokret, soja, krompir), za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova 1,5-2 l/ha (15-20 ml na 100 m2), kada su korovi visine 10-15 cm

MBT(maksimalni broj tretiranja): 2

KARENCA: 35 dana voće i vinova loza

PLODORED: nema ograničenja u plodoredu

MDK-maksimalno dozvoljena koncentracija(mg/kg): 0,1 – voće, vinova loza

Preuzeto sa izvornog sajta : Agromarket