Crna breskvina vaš – Brachycaudus persicae

Na korenju , vaši se zadržavaju u rašljama žila i na mlađim žilicama na kojima stvaraju zadebljanja i rak – rane , dok na nadzemnim delovima napadaju vrhove mladih lastara na kojima se lišće počinje slabo uvijati , da žuti i prevremeno otpadati dok kora lastara puca , a on se ceo deformiše .

Životni ciklus : Ima od 15-20 generacija godišnje. Prezime odrasle ženke ili larve na korenju breskve . Zbog viših temperatura u južnijim krajevima mogu prezimiti i na nadzemnim delovima breskve . Početkom proleća larve migriraju sa korena na nadzemne delove . Na mladim izbojima formiraju brojne kolonije . Razmnožavaju se partenogenezom . Druga ili treća generacija u maju je krilata i one šire zarazu . Zbog niske relativne vlage vazduha i visokih temperatura tokom jula i avgusta , vaši migriraju prema korenju . Početkom jeseni kad se promene uslovi vaši se opet mogu vratiti na nadzemne delove ,ali u oktobru sve prelaze na korenje gde prezimljavaju . Razvoj jedne generacije traje 7-18 dana .

Suzbijanje : Izbor preparata može privremeno da nas oslobodi vaši, ali u isto vreme može da davede do stvaranja većeg problema s obzirom da dotični preparat može da uništi populaciju prirodnih neprijatelja i na taj način oteža borbu protiv vaši do kraja sezone. Trebalo bi koristiti preparate koji ne uništavaju korisne insekte, čime im se pomaže da se obrazuju u većem broju i time potpomaže u rešavanju zajedničkog problema – uništavanju vaši.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić

Korišćeni tekstovi sa sajta: Pinova i Poljoberza “INSEKTI KOJI NAJČEŠĆE IZAZIVAJU ŠTETU U BRESKVIKU” autor:Časopis Voćarski Glasnik