Crna pegavost – Septoria glycines

Bolest koja je veoma česta a ne pravi veće štete na usevu soje (eksperimenti u Ohaju na 6 lokacija imali su smanjenje prinosa u rasponu od 193-290 kg/ha ). Infekcije počinju na nižim listovima i razvijaju kasnije prema gornjim listovima. Oštećenja se javljaju na obe strane lista u vidu malih braon pega koje kada se spoje čine veće mrlje nepravilnog oblika. Pri kasnijjim fazama lišće dobija žutu i braon boju i prevremeno opadne.
Bolest se često pojavljuje na prvim pravim listovima u proleće i napreduje ka drugim listovima i delovima biljaka tokom cele sezone.
Ne utiče na porast biljaka, a soja lako preraste bolest u većini godina. Ono što je primarno kod ove bolesti, kao što je ranije navedeno, je defolijacija nižih listova.

Bolest se razvija pri vlažnom i toplom vremenu, monokulturi. Nasuprot tome sprečavanje širenja ove bolesti je pri suvom i toplom vremenu.

Epidemiologija : Prezimljava na zaraženim biljnim ostatcima i ponekad na semenu. Patogen se širi od površine zemljišta ka prvim listovima pomoću rasprskanih kišnih kapi. Epidemije se javljaju u sezonama sa čestim padavinama.

Suzbijanje : Plodored koji uključuje ne leguminoze, duboko oranje i fungicidi u posebnim uslovima, jer ekonomski aspekt nije opravdan, otpornije sorte.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić

Korišćeni materijal : “Septoria leaf spot” sa sajta planthealth.info i “Septoria Brown Spot” sa sajta fieldcroppathology.msu.edu