Crna pegavost uljane repice

Najčešće se javlja na lišću i mahunama u vidu okruglih tamnih pega različite veličine koje se sa vremenom povećavaju.
Najveće štete mogu nastati kada se javi na mahunama koje usled napada bolesti mogu puknuti i ostati bez semena i tako uticati na smanjenje prinosa.

Prenosi se semenom i žetvenim ostatcima.

Pogoduje joj toplo i vlaćno vreme (kiša) tako da se javlja pred žetvu.

Suzbijanje: Sprovoditi mere zaštite koje preventivno deluju na infektivni potencijal bolesti a to je zaoravanje žetvenih ostataka, plodored, tretiranje fungicidima.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić