Crna trešnjina lisna vaš – Myzus cerasi

Oštećenja se javljaju na vrhovima lastara i na lišću. Napadnuto lišće se uvija prema naličju, a lastari zaostaju u porastu. Zbog kratkih internodija ovakvi lastari ostavljaju izgled izgužvanog buketa lišća. Usled lučenja velike količine medne rose prisutni su mravi i čađavice. Ekonomski značajna na trešnji, ali javlja se i na višnji. Najštetnija je u mladim zasadima i u rasadnicima. Jak napad na proizvodni voćnjak uzrokuje sušenje lišća što umanjuje kvalitet i kvantitet roda. Smatra se glavnim prenosiocem viroza trešnje, ali i viroza drugih biljaka.

Životni ciklus :  Ima više generacija godišnje. Prezimljava u stadijumu jaja rasutih u pukotinama kore na stablu i granama, ali i oko pupoljaka na mladim grančicama. Piljenje ženki osnivačica se dešava početkom aprila, a vrlo brzo se javlja i sledeća generacija apternih ženki koje su viviparne. Nakon 3-4 takve generacije javljaju se krilate ženke (krajem juna) koje napuštaju trešnju i prelaze na različite zeljaste biljke kao sekundarne domaćine gde se nalaze sve do sredine jeseni. U oktobru ponovo se (krilate ženke) vraćaju na trešnju gde formiraju generaciju u kojoj ima i mužijaka. Ta generacija kopulira i polaže zimska jaja.

Suzbijanje :  Štetočina se suzbija zimskim prskanjem (uništavanje jaja), ranim prolećnim prskanjem (vreme piljenja) ili prskanjem u toku vegetacije.

Pripremio : dipl ing polj Predrag Nastić

Tekst preuzet iz skripte za voćarstvo