Crna trulež korena duvana – Thielaviopsis basicola

Simptomi ove bolesti nisu dovoljno specifični da bi omogućili tačnu dijagnozu samo na osnovu vizuelnog pregleda zaraženih biljaka. Listovi napadnutih biljaka žute, biljke slabije rastu, venu i suše se. Na korenu slabije napadnutih biljaka uočavaju se nepravilno raspoređene tamne zone, dok je koren jače napadnutih biljaka u celosti taman, smeđe do gotovo crne nijanse.

Suzbijanje : fumigacija metilbromidom.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić