Narandžasta (crvena) mušica – Sitodiplosis mosellana

Napada pšenicu,ječam,raž,ovas. Štetna je larva koja siše sokove u osnovi cvetova.

Sitodiplosis mosellana - životni ciklus

Životni ciklus: Odlikuju se specifičnom dijapauzom koja može da traje i nekoliko godina.

Sitodiplosis mosellana - stadijum larve

Intezitet napada: Utvrđuje na osnovu prosečne gustine larvi /m². Pregled zemljišta se obavlja u februaru pre nego što larve pređu u stadijum lutke. Utvrđivanje broja imaga u vreme rojenja se obavlja u sumrak između 19-20h. Kritičan broj je prisustvo 2 ženke na 5 klasova.

Prognoza u zaštiti strnih žita
Vrsta insekta Intezitet napada Dugoročna prognoza Kratkoročna prognoza Signalizacija Kritična brojnost
Narandžasta (crvena) mušica – Sitodiplosis mosellana % napadnutih biljaka ili broj larvi u ivičnom delu polja Zemljišni uzorak (10x10x5 cm) posle žetve ;a (+)>40 larvi/100cm³ Brojnost larvi i jaja /10 klasova 1 ženka/1 klas (puno klasanje)

Suzbijanje:  Plitko zaoravanje strništa kako bi se uništile larve.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić
Korišćena literatura: “Štetočine u ratarsko-povrtarskoj proizvodnji” autor: prof. dr. Pero Štrbac