Eriofidna grinja lista maline – Phyllocoptes gracilis

Napada lišće. Na pupu u kojem su prezimele ženke vide se smeđe pege, dok na lišću prave svetle pege koje kasnije požute te iz njih nastaju mehurasta izbočenja na licu lista, dok se mlado lišće počinje kovrčati, a izboji sušiti.

Životni ciklus : Prezimljava u stadijumu odrasle ženke između grančica i pazušnih pupoljaka kao i u samom pupoljku. Ima više generacija godišnje  i na listu se može naći u svim razvojnim stadijumima počev od treće dekade aprila pa sve do kraja novembra.