FitoFert BOR Liquid 8

je đubrivo u obliku rastvora namenjeno za folijarnu aplikaciju, kod useva sa povećanom asimilacijom bora ili na borom siromašnim zemljištima.

Bor je mikroelement sa mnogobrojnim funkcijama kao što su sinteza vitamina, izgradnja ćelijskog zida, rast polenovih prašnika, asimilacija šećera. Njegov nedostatak može da prouzrokuje mnogobrojne anomalije na usevima, koje se ogledaju u vidu smanjene oplodnosti, truljenja korena korenastih useva, neujednačenim polodovima i slaboj asimilaciji šećera. FitoFert BOR Liquid 8 se najčešće primenjuje u usevima šećerne repe, soje, vinove loze, suncokreta, voća ( jabuka,višnja) i kupusastog povrća (brokola, kelj, karfiol).