FitoFert HUMISTART

je organo mineralno i biostimulativno hranivo u obliku koncentrovane suspenzije sa visokim sadržajem FOSFORA, HUMINSKIH, FULVINSKIH I AMINO kiselina, kao i ALGAMA i MIKROELEMENTIMA.

Preparat predstavlja idealno rešenje za proizvodnju rasada, folijarno tretiranje useva u ranoj fazi (povrća nakon presađivanja, kao I voća u vreme cvetanja ) ili biljaka u stanju stresa. Mehanizam dejstva ovog đubriva zasnovan je na sinergiji NPK materija i prisutnih biostimulativnih komponenti. Naime ove organske materije prirodnog porekla stimulišu niz pozitivnih biohemijskih procesa u ćelijama biljaka, pojačavaju asimilaciju hraniva i čine useve vitalnijim i otpornijim na stres i bolesti.

Primena:
folijarno koncentracijom 0,3% -1%

fertigac. konc. 0.1-0.3%.