FitoFert HUMISUPER 10:5:10

je organo mineralno đubrivo u obliku koncentrovane suspenzije sa visokim sadržajem NPK, HUMINSKE, FULVINSKE kiseline i mikroelemenata.

Preparat predstavlja idealno rešenje za folijarno tretiranje useva u ranoj fazi (povrća nakon presađivanja) ili biljaka u stanju stresa. Mehanizam dejstva ovog đubriva zasnovan je na sinergiji NPK materija i prisutnih huminskih i fulvinskih kiselina. Naime ove organske materije prirodnog porekla stimulišu niz pozitivnih biohemijskih procesa u ćelijama biljaka, pojačavaju asimilaciju hraniva i čine useve vitalnijim i otpornijim na stres i bolesti.

Primena:
folijarno koncentracijom 0,3% -1%

fertigac. konc. 0.1-0.3%.