FitoFert Kristal 10:40:10 +1MgO+ME

је đubrivo sa visokim sadržajem fosfora i naglašenom rezidualnom kiselošću.

Namenjeno je za ishranu biljaka u ranoj fazi, u vreme formiranja korenovog sistema, ali se može uspešno koristiti za neutralizaciju deficita fosfora u zemljištu, za inteziviranje cvetanja i za ubrzavanje zrenja plodova. Asimilacijom fosfora u ranoj fazi dobija se jak korenov sistem, otporan na biljne bolesti. Preparat je u potpunosti vodotopiv i moguće ga je primeniti fertigaciono, sistemom kap po kap, ili folijarno. Tretiranje se vrši nekoliko puta u toku vegetacije u zavisnosti od potreba. Preparat je kompatibilan sa većinom sredstava za zaštitu bilja osim alkalnih, bakarnih preparata.