FitoFert Kristal 20:20:20+Me

је мineralno đubrivo sa izbalansiranim odnosom nutrijenata.

Pošto sadrži visok sadržaj primarnih hraniva, predstavlja idealno univerzalno rešenje za folijarni tretman većine biljaka.
Pogodno je za uzgoj povrtarskih kultura od perioda ukorenjivanja pa do cvetanja kao i za prihranu voćarskih i ratarskih useva u periodu intezivnog rasta i plodonošenja pa sve do početka faze sazrevanja (pigmentacije plodova).
Prilikom folijarnog tretiranja može se primenjivati samostalno ili u kombinaciji sa sredstvima za zaštitu bilja.