FitoFert Kristal 24:6:10 +1MgO+ME

je đubrivo sa visokom koncentracijom azota, pogodno za primenu kod biljaka sa velikom asimilacijom azota, u fazi intenzivnog rasta.

Takođe ga preporučujemo za folijarni tretman useva kukuruza prilikom herbicidnog tretiranja preparatima na bazi sulfonil uree.
Ovim preparatom se u potpunosti neutrališe herbicidni stres i izbegava takozvano stopiranje kukuruza.
Preparat je kompatibilan sa većinom sredstava za zaštitu bilja osim alkalnih, bakarnih preparata.