FitoFert Kristal 4:10:40+3MgO+ME

svojim sastavom je namenjen za brzo sazrevanje, kvalitetnu pigmentaciju i sadržaj suve materije u plodovima.

Naime, prisutni fosfor ubrzava zrenje, dok visok sadržaj kalijuma garantuje kvalitetnu pigmentaciju i visok sadržaj šećera u plodu. Broj tretiranja je 1 – 3 puta, najkasnije do 15 dana pred berbu. Kompatibilan je sa većinom preparata za zaštitu bilja, osim alkalnih, bakarnih preparata.