FitoFert Kristal BERRY 14-8-30 +2Mgo

je đubrivo za ishranu zasada bobičastog i sveg ostalog voća na otvorenom i u zaštićenom prostoru.

Izbalansiran odnos makro elemenata, kao i sekundarnog magnezijuma omogućuje optimalnu ishranu u svim feno fazama rasta, nakon formiranja plodova, pa sve do sazrevanja. Poseduje rezidualnu kiselost i nizak nivo EC-a, pa može da se koristi i za slane i za tvrde vode.U zavisnosti od projektovanog prinosa, kao i od uslova gajenja preporučuju se i odgovarajuće količine po hektaru.