FitoFert Kristal Nitrokalijum

Dopunsko đubrivo sa visokim sadržajem kalijuma.

Primenjuje se uglavnom fertigaciono u koncentracijama od 0.05-0.1%