Fitofert Liquid 12:4:6

je tečno folijarno đubrivo na bazi makro i mikro elemenata, namenjeno prihrani bilja u vreme intezivnog rasta i formiranja plodova.

Primenjuje se za prihranu u povrtarstvu, voćarstvu, vinogradarstvu i ratarskim usevima. Uspešno stimuliše pravilno formiranje lisne mase kao i oformljavanje i rast plodova. Preparat je takođe pogodan za primenu sa folijarnim, selektivnim herbicidima, na bazi sulfonil urea.

Koncentracije primene: 0.3 -0.5%.
Broj tretiranja: 3-5 puta godišnje.
Pakovanje: 0.25l, 1l, 5l.