Force 1,5 G

Suzbijanje štetočina u ratarskim i povrtarskim usevima.
Klasa: Granulirani insekticid za direktnu primenu preko zemljišta, deluje kontaktno, utrobno i inhalaciono.

Aktivna materija: Teflutrin 15g/kg

Formulacija: G – granule za direktnu primenu u zemljištu

Pakovanje: 5kg, 20kg

Proizvođač: Syngenta

Karenca: OVP

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Ratarski i povrtarski usevi 5 – 8 kg/ha Primenjuje se pre setve (sadnje), po setvi i za vreme setve, uz pomoć depozitora za granulisane insekticide ili ručno u zoni redova

Mehanizam delovanja:

Force 1,5 je nesistemični, granulirani insekticid za direktnu primenu preko zemljišta, deluje kontaktno, utrobno i inhalaciono. Remeti protok Na+ jona kroz nervnu membranu.

Spektar delovanja:

Koristi se za suzbijanje najznačajnijih zemljišnih štetočina u ratarskim i povrtarskim usevima:
1  larve žičnjaka-žičara (Elateridae )
2 larve lukove muve (Hylemya antiqua )
3 podgrizajuće sovice (Agrotis spp .)
4 larve rovca (Gryllotalpa gryllotalpa )
5 larve grčica (Scarabeidae )
6 larve kukuruzne zlatice (Diabrotica spp .)
7 larve vrtnih komaraca (Tipulidae spp .)

PREPORUKE I NAPOMENE: 
Rastvaranje granula u vodi ili neki drugi način primene kao što je razbacivanje granula po površini zemljišta nije dozvoljeno. U kontejner depozitora za granularne insekticide koju su montirani na baterije sejalice i prethodno podešeni na određeni protok preparata, sipati određenu količinu granula direktno iz originalnog pakovanja tako da kontejneri budu puni, ali ne i prepunjeni kako
ne bi došlo do prosipanja granula u toku primene. Prilikom primene, redovno kontrolisati protok granula kroz uređaj za depoziciju. Pri pojavi neravnomernog protoka, začepljenju depozitora ili drugom zastoju neophodno je odmah zaustaviti sejalicu i otkloniti kvar. Nakon primene potpuno isprazniti i očistiti uređaje za depoziciju, kako preostale granula tokom noći ne bi upile vlagu iz vazduha, slepile se i dovele do začepljenja depozitora.

MBT: 1
KARENCA: OVP
MDK(mg/kg): 0,02 – kukurz, šećerna repa

Insekticidi

Agromarket