Fungicidi

Fungicidi su hemijska ili biološka sredstva namenjena za suzbijanje fitopatogenih gljiva i bakterija radi sprečavanja bolesti koje one prouzrokuju.

 Fungicidi prema osnovu delovanja mogu biti:

Preventivni – protektivne štite biljku da ne dođe do zaraze. Ovim fungicidima nije moguće lečiti biljku odnosno uticati na gljivu da ugine posle ostvarene infekcije. Nalaze se na povrpini biljaka i lako se spiraju. Tretiranje ovom grupom fungicida traje dokle god postoji opasnost od infekcije
Kurativne prodiru u tkivo biljke. Deluju neyavisno od spoljašnjih činilac(vetar,kiša,temperatura…). Ovi fungicidi „ubijaju“ gljivu u tkivu biljke.

Slična podela fungicida :

Kontaktne (nesistemični, površinski)  sama reč kaže-deluju na kontakt-lokalno, ne transportuju se kroz biljku. Nakon primene, fungicid ostaje na površini biljnih organa i onemogućava klijanje spora patogena i ostvarivanje infekcije
Sistemični – ulaze u tkivo organa biljke  Kurativni – deluju na gljivu od infekcije do fruktifikacije(plodonošenja)
Eradikativno – sprečavaju fruktifikaciju, iskorenjuje patogena

Sistematični fungicidi ulaze u biljne organe i kreću se u okviru njih a nekada i u novonarasle delove.

Prema načinu kretanja u biljci fungicidi se dele na :

1 Ograničeno sistematični Fungicidi kod  kojih se aktivna materija kreće translaminarno(dubinski po delu biljke na koji je nanesen). Ne prenosi se na novonarasle delove.
2 Pravi sistemik (ambisistemik) Aktivna materija se kreće u oba smera ksilemski-uzlazno i floemski-silaszno
3 Ksilemski(akropetalni) Aktivna materija se kreće uzlazno
4 Floemski(bazipetalni) Aktivna materija se kreće silazno

Prema načinu primene fungicide delimo na:

Fungicide za tretiranje semena i sadnog materijala
Fungicide za tretiranje nadzemnih delova biljaka (folijarna primena)
Fungicide za tretiranje zemljišta radi suzbijanja prouzrokovača bolesti u zemljištu (dezinfekcija zemljišta).