Fuzarioze – Fusarium spp. (Fusarium graminearum,… )

Pšenica i ječam ovom bolešću mogu biti zaražena tokom cele vegetacije u zavisnosti u kom stadijumu razvoja je zaraza nastupila. Po napadnutom delu biljke razlikujemo :
1. Palež klijanaca
2. Propadanje mladih biljaka
3. Palež klasova

Palež klasova – do zaraze može doći od cvjetanja do kraja vegetacije. Najveće štete nastaju u godinama kada u cvjetanju vladaju visoke temperature (iznad 25ºC) uz visoku relativnu vlažnost vazduha (iznad 85%). Bolesna zrna zaražena tokom oplodnje sitnija su, smežurana i često gube klijavost. Što je do zaraze došlo kasnije u vegetaciji zrna imaju “normalniji” izgled i masu, dobro su nalivena i, po pravilu, ne gube klijavost.

Simptomi bolesti : lako se uočavaju na polju u mlečnoj fazi zrenja kada su zdravi klasovi zalene boje i nešto povijeni od težine zrna, dok su bolesni klasovi ili delovi klasa slamnato žute boje i uspravni, a
na bazi pojedinih klasića, ako je relativna vlažnost vazduha visoka, mogu se uočiti narandžaste ili ružičaste prevlake. Zaraženi mogu biti pojedini klasići, deo klasa ili celi klas.

Suzbijanje : Preporuka je da se tretman jednim od registrovanih fungicida uradi u vreme klasanja i početka cvetanja :

Duett ultra
Falkon EC – 460
Impact – C
Antre
Artea 330 – EC
Prosaro 250 – EC

Preparate upotrebiti prema uputstvu proizvođača.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić

Korišćeni materijal : “Zaštita semenske proizvodnje strnih žita”Valentina Kecović dipl.inž i “Bolesti ratarskih kultura” autor: Prof. dr. sc. Jasenka Ćosić