Gar pšenice – Ustilago tritici

Simptomi bolesti se najlakše uočavaju u vreme klasanja.
Inficirani klasovi su razoreni i preobraćeni u crnu masu, koju sačinjavaju spore gljive (hlamidospore).

Kiša i vetar raznose spore, pa kasnije ostaje samo vreteno klasa sa crnim ožiljcima. Inficirane biljke isklasaju ranije od zdravih.

Parazit se se do setve održava u vidu micelije u embrionu zrna (semena). Pri klijanju semena, micelija se aktivira i raste uporedo sa biljkom. Kasnije ulazi u klas i razara ga potpuno ili delimično. U vreme cvetanja spore sa obolelih klasova obavljaju infekciju preko žiga i gljiva prodire u zrno. Između inficiranih i zdravih zrna ne primećuje se razlika. Toplota i vlaga u vreme cvetanja pogoduju infekciji.

Suzbijanje : Ranije su štete bile veće, jer su sorte pšenice bile osetljivije. Upotrebom deklarisanog semena potpuno se izbegava mogućnost zaraze.

Tekst : “Gar pšenice” autora : Đokica Milovanović, dipl.inž.polj.  preuzet sa sajta Niško Selo