Girasolin

Klasa:Herbicid
Aktivna materija: Fluorohloridon 250 g/l
Formulacija : EC – koncentrat za emulziju
Pakovanje:
Proizvođač:
Karenca:
Plodored: Nema ograničenja u plodoredu
Selektivni herbicid, sa pre-em primenom, za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u suncokretu

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
krompir 2,0 – 4,0 l/ha Posle sadnje a pre nicanja (PRE-EM)
Suncokret 2,0 – 4,0 l/ha Posle setve a pre nicanja (PRE-EM)

Mehanizam delovanja:

Girasolin se koristi za tretiranje zemljišta posle setve, a pre nicanja useva i korova. Selektivni herbicid, usvaja se korenom, stablom i koleoptilom. Inhibira biosintezu karotenoida.

Spektar delovanja:

Jednogodišnji širokolisni korovi:
1 štir obični (Amaranthus retroflexus )
2 kereće grožđe (Solanum nigrum )
3 pepeljuga(Chenopodium album )
4 divlja paprika (Polygonum spp .)
5 tušt (Portulaca oleracea )
6 mišjakinja (Stellaria media )
7 kopriva(Urtica dioica )
8 konica obična (Galinsoga parviflora )
9 dimnjača obična (Fumaria officinalis )
10  teofrastova lipica (Abutilon theophrasti )
11 mrtva kopriva (Lamium purpureum )
12 šestoslavica (Veronica spp .)
13 lubeničarka (Hibiscus trionum )

MBT(maksimalni broj tretiranja): 1

KARENCA: 63 dana za krompir i silažni kukuruz. Za ostalo – OVP

PLODORED: Nema ograničenja u plodoredu

MDK-maksimalno dozvoljena koncentracija(mg/kg): 0,1 – suncokret, krompir

Preuzeto sa izvornog sajta : Agromarket