Glavnica pšenice – Tilletia tritici

Ova bolest je teška za brzo reagovanje jer se simptomi javljaju tek u klasanju kada klasovi ne cvetaju, duže zadržavaju plavozelenu boju, nakostrešeni su i uspravni (za razliku od zdravih koji su usled punoće zrna blago povijeni), seme je tamnije, kraće i okruglo pa su i plevice razmaknute. Unutrašnjost zrna je potpuno pretvorena u crnu praškastu masu – hlamidospore. Zaražena zrna su više okrugla od zdravih zrna i imaju neugodan miris – miris trule ribe. Ako se zaraženi klas protrlja, dlanovi ostanu čađavi od crne prašine koja smrdi kao riba. Najveći broj infekcija nastaje kada su u klijanju i nicanju pšenice temperature između 6 i 10 ºC.

Problemi: Veoma česta situacija – proizvođač seje deklarisanu semensku pšenicu jedne godine a sledeće dve prvu i drugu reprodukciju (seme iz sopstvene proizvodnje). Ili svake godine na manjoj površini seje deklarisano seme a većinu površine zaseje semenom iz sopstvene proizvodnje. Problem nastaje i to veliki, ako se poseje seme iz sopstvene proizvodnje koje nije tretirano fungicidom. Ako se već mora sejati seme iz sopstvene proizvodnje onda bi tretman fungicidima za tu namenu trebalo da bude obavezna mera. Netretirano seme ne mešati sa tretiranim semenom –obavezno sejati na odvojene parcele.

Kod kombajniranja pucaju zaražena zrna i spore zaraze zdrava zrna tako što se zadrže u bradi i brazdi.
Zaražena pšenica se ne sme koristiti za ishranu ljudi i životinja jer može doći do trovanja.
Ne paliti zaraženo seme ni strništa jer, lagane spore nosi vetar u nezaraženo područja.

Suzbijanje :  Setva zdravog, dorađenog i tretiranog semena, suzbijanje korova, plodored. Ukoliko se seje seme iz sopstvene reprodukcije koristiti :

Fungicidi za tretiranje semena
Real 200FS 25 ml/100 kg semena+975 ml vode
Raxil T 515FS 200ml/100kg semena+800 ml vode
Royal FLO 230 ml/100 kg semena+300 ml vode
Triticit 200 ml/100kg semena+200 ml vode
Orius 25EW 20g/100kg semena+500 ml vode
Akord 060 OD 50ml/100kg semena+500 ml vode
Mankogal S 200g/100kg semena+500 ml vode
Vitavax 200 FF 300ml/100kg semena+600 ml vode
Panoctine 35LS 200ml/100kg semena
Maxim star 25FS 200ml/100kg semena+300 ml vode
Semesan Ekstra100ml/100kg semena+500 ml vode
Dividend M 030 FS200ml/100kg semena

Pripremio : dipl ing polj Predrag Nastić

Korišćen materijal : “Bolesti strnih žita i njihovo suzbijanje” Nikola Ostrogonac dipl ing PSS Subotica