Glifomark

Klasa:Herbicid
Aktivna materija: 480g/l glifosata u obliku glifosat-IPA soli (tehnički čist min. 95%)
Formulacija : SL – koncentrovani rastvor
Pakovanje:
Proizvođač:
Karenca:
Plodored: nema ograničenja u plodoredu, sprečiti zanošenje preparata na sve zeljaste gajene biljke, kao i na zelene delove višegodišnjih zasada
Translokacioni, neselektivni herbicid sa post-em primenom

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Strnište 4 l/ha (20-40 ml na 100 m²) Za suzbijanje jednogodišnjih korova
Strnište 4-8 l/ha (40-80 ml na 100 m²) Za suzbijanje višegodišnjih korova
Strnište 12 l/ha (80-120 ml na 100 m²) Za suzbijanje izuzetno otpornih višegodišnjih korova

Mehanizam delovanja:

Neselektivni herbicid, usvaja se lišćem. Kreće se naviše i naniže u biljci, inaktivira se u kontaktu sa zemljištem. Inhibira EPSP, odnosno sintezu aromatičnih kiselina čime sprečava sintezu neophodnih aminokiselina za proizvodnju proteina.

NAPOMENA: Na tretiranim površinama zabranjena je ispaša mlečne stoke i korišćenje osušene trave za ishranu stoke. Ispaša ostale stoke, kao i korišćenje osušene trave za ishranu stoke je moguća 7 dana posle primene.Tretirana površina strništa se ne sme obrađivati najmanje 7 dana posle primene. Košenje livada i pašnjaka se može obaviti 7 dana posle, a ponovna setva trava 14 dana nakon primene. Slama, odnosno suva korovska masa, sa tretiranih površina se ne sme koristiti za pripremu komposta, koji se koristi u proizvodnji povrća. Tretirane korove ne treba zaoravati ili frezirati najmanje 2-3 nedelje posle primene; Ponovno puštanje vode u kanale je 7 dana posle primene.

Spektar delovanja:

U zavisnosti od vrste korova i površina na kojima se primenjuju preparati na bazi glifosata (360 g/l glifosata, odnosno 480 g/l glifosat IPA) uz utrošak većih količina vode (200-400 l/ha), tretiranje se vrši u količinama:

2-3 l/ha (20-30 ml na 100 m²), tretiranjem u fazi intenzivnog porasta :
 1 Avena
2 Bromus
3 Setaria
2-4 l/ha (20-40 ml na 100 m²),tretiranjem u fazi intenzivnog porasta :
1 GaliuDigitaria spp .
2 Echinocloa crus-galli
3 Lolium spp.
4 Poa spp.
5 Abutilon theophrasti
6 Amaranthus spp.
7 Ambrosia artemisifolia
8 Calistegia sepium
9 Capsella bursa pastoris
10 Chenopodim spp.
11 Galinsoga parviflora
12 Galium aparine
13 Plantago spp.
14 Polygonum spp.
15 Senecio vulgaris
16 Sinapis arvensis
17 Sonchus asper
18 S.oleraceus
19 Stachys annua
20 Stellaria media
21  Thlaspi arvense
22 Veronica spp.
23 Vicia spp.
24 Viola arvensis
3-4 l/ha (30-40 ml na 100 m²), tretiranjem u fazi intenzivnog porasta
1 Panicum spp.
2 Festuca spp.
3 Lepidium draba
4 Datura stramonium
5 Solanum nigrum
6 Sonchus arvensis
7 Xanthium spp .
8  Agropyrum repens , tretiranjem pred cvetanje i u fazi cvetanja
3,5-5 l/ha (35-50 ml na 100 m²),tretiranjem od 40-50 cm visine pa do u fazi metličenja
1  Sorghum halepense iz rizoma
4-6 l/ha (40-60 ml na 100 m²),
1 Convolvulus arvensis (tretiranjem u fazi cvetanja)
2  Cynodon dactylon (tretiranjem kada je korov 15-20 cm visine do početka klasanja)
3  Rubus spp . (tretiranjem u vreme nedozrelih plodova)
4  Erigeron canadensis
5 Cyperus rotundus
6 Phragmites communis
7 Typha spp . (tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja)
8-12 l/ha (80-120 ml na 100 m²),tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja
1  Equisetum arvense

MBT: 2

KARENCA: OVP

PLODORED: nema ograničenja u plodoredu, sprečiti zanošenje preparata na sve zeljaste gajene biljke, kao i na zelene delove višegodišnjih zasada

Preuzeto sa izvornog sajta : Agromarket