Graškov pegavi savijač – Laspeyresia dorsana (Fabricius) – Dichrorampha petiverella

Štetu pravi gusenica. Ubušuje se u njih, hrani se. Na semenkama i između njih nalazi se paučinasta tvorevina pomešana sa ekskrementima.

Životni ciklus : Ima jednu generaciju godišnje. Leptirići lete noću, danju su skriveni pod raznim biljem ili grusvicama zemlje. Leti tokom maja i polaže jaja na donju stranu lista graška koji cveta, na čašicu cveta i na mlade mahune. Prilikom polaganja jaja ženka bira mesta pod zavetrinom. Embrionalni razvoj traje 5-10 dana. Gusenica se kreće prema mladoj mahuni, ubušuje se u nju i hrani semenkama. U početku mlade gusenice prave mine na listu, a ubrzo se i ubušuju u mlade mahune.

Razvoj gusenice traje dvadesetak dana, a kada odraste buši zid mahune, naseljava površinski sloj zemlje gde gradi kokon u koe provodi zimu. U proleće se pretvara u lutku iz koje se uskoro pojavljuje imago.

Intezitet napada i štetnosti utvrđuje se pregledom biljaka i mahuna. Na više mesta na parceli, ,eodom kvadrata, utvrđuje se procenat napadnutih biljaka, odnosno oštećenih mahuna. Signal za tretiranje se daje kada se u proseku na svakoj trećoj biljci konstatuje po 1 odloženo jaje.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić
Korišćena literatura: “Štetočine u ratarsko-povrtarskoj proizvodnji” autor: prof. dr. Pero Štrbac