Acetohlor 900

Klasa: Herbicid sa PRE-EM primenom , namenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korovskih vrsta u usevu kukuruza i suncokreta

Aktivna materija: Acetohlor 900 g/l

Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

Pakovanje: 1l, 5l, 10l

Proizvođač: Agromarket

Karenca: OVP

Plodored: Bez ograničenja

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
kukuruz 1,8 – 2,2 l/ha Posle setve a pre nicanja useva i korova
suncokret 1,8 – 2,2 l/ha Posle setve a pre nicanja useva i korova

Mehanizam delovanja:

Acetohlor 900 se primarno usvaja izdankom, a sekundarno korenom biljaka koje niču. Kreće se naviše. Inhibira deobu ćelija. Obrazuje herbicidni film koji sprečava klijanje i nicanje korova.

Spektar delovanja:

Jednogodišnji uskolisni korovi:
1 veliki muhar (Echinochloa crus-galli )
2 muharike (Setaria spp .)
3 divlji sirak iz semena (Sorghum halepense ).
Jednogodišnji širokolisni korovi:
1 gorocvet obični (Adonis aestvalis )
2 štir (Amaranthus retroflexus )
3 pelenasta ambrozija (Ambrosia artemisifolia )
4 vidovčica crvena (Anagalis arvensis )
5 vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus )
6 pepeljuga obična (Chenopodium album )
7 divlja mrkva (Daucus carota )
8 konica obična (Galinsoga parviflora )
9 metvica baštenska (Mentha longifolia )
10 kereće grožđe (Solanum nigrum )
11 čistac obični (Stachys annua ).

Preporuke i napomene:

Ne sme se primenjivati na slabo humusnim zemljištima. U uslovima jake i dugotrajne suše neophodna je plitka inkorporacija preparata na dubinu 2-3 cm. U slučaju preoravanja ili prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama najmanje 6 meseci od primene ne smeju se sejati strna žita.

* – u postupku registracije

MBT (maksimalni broj tretiranja): 1

KARENCA: OVP

PLODORED: Bez ograničenja

MDK-maksimalno dozvoljena koncentracija(mg/kg): 0,1 – kukuruz; 1,0 – suncokret

Preuzeto sa izvornog sajta : Agromarket