Insegar

Klasa: Insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

Aktivna materija: Fenoksikarb 250g/l

Formulacija: WG – vodorastvorljive granule

Pakovanje: 600g

Proizvođač: Syngenta

Karenca: 21 – jabuka, kruška

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Jabuka 0,06% (6 g u 10 l vode) Tretirati pre polaganja jaja ili pre piljenja gusenica
Kruška 0,06% (6 g u 10 l vode) Tretirati pre polaganja jaja ili pre piljenja gusenica

Mehanizam delovanja:

Insegar je insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem, regulator rasta insekata, iz grupe Karbamata, deluje kao regulator rasta, odnosno, kao agonist juvenilnog hormona.

Spektar delovanja:

Namenjen je za suzbijanje :
1 jabukinog crva (Cydia pomonella )
2 minera okruglih mina (Cemiostoma scitella ) kod jabuke i kruške

PREPORUKE I NAPOMENE:
Preparat deluje tako što ne dozvoljava prelazak štetočine iz jednog stadijuma u drugi, tj. sprečava piljenje larvi iz jaja ili prelazak larve u lutku. Vreme primene je od presudnog značaja za efikasnost preparata, primenjuje se nešto ranije od insekticida ove namene. Tretiranje protiv smotavca i minera se obavlja u vreme maksimalnog leta, tj. pre polaganja jaja. Ona treba da budu položena na sveži depozit insekticida.

Ne sme se primenjivati u vreme cvetanja.

MBT: 2
KARENCA: 21 dan – jabuka i kruška
MDK(mg/kg): 0,5 – jabuka i kruška

Insekticidi

Agromarket