Jabučna buva – Psylla mali

Najveće štete prave larve u proleće . One se skupljaju na nabubrenim i poluotvorenim pupoljcima na kojima sišu . Izlučivanjem medne rose katkad slepljuju listiće pupoljaka što uzrokuje njihovu kržljavost te se nakon toga osuše i otpadnu . Nakon toga jabučna buva siše na lišću koje se kovrdža i otpada . Pri jačem napadu moguća je i deformacija ploda .

Larve izazivaju velike štete u periodu pre cvetanja . Latice na delimično otvorenim pupoljcima počinju dobijati smeđu boju. Cvetovi mogu u roku nekoliko dana biti potpuno oštećeni često i pre uočavanja zaraze .

Životni ciklus : Ima jednu generaciju godišnje. Jabučna buva vrlo dobro podnosi niske temperature . Prezimljuje u obliku jajašaca u pazuhu pupoljaka i pukotinama kore stabla jabuke . Mlade larve se izležu tokom dužeg perioda u proleće , obično u aprilu ili početkom maja . Iste pužu prema otvorenim ili još uvek zatvorenim pupoljcima te ubrzo započinju sa hranjenjem na način da ustima buše unutrašnje tkivo pupa i sišu biljni sok . One su relativno inaktivne i luče bele voštane niti . Takođe izbacuju lepljivu belu medljiku u obliku kuglica , dajući im vrlo karakterističan prepoznatljiv izgled . Kada su potpuno site , obično od kraja maja pa nadalje , svaka larva se učvrsti za list svojim ustima . Nakon toga koža larve se razdvoji te se pojavi odrasli oblik buve . Odrasli se oblici pojavljuju na drveću tokom leta i jeseni i vrlo su aktivni . Parenje se obično odvija u avgustu ili septembru , a u zavisnosti od sezone , jabučna buva može polagati jaja kontinuirano do oktobra ili novembra. Jaja obično polažu uglavnom duž ožiljaka na listovima ili među prazne ljušture jaja prethodnih generacija.

Suzbijanje : Budući da prezimljuje u obliku jaja na jabuci, korisno je kasno zimsko prskanje ili tretiranje insekticidima u vreme pojave mladih larvi.

Pripremio : dipl ing polj Predrag Nastić

Tekst preuzet sa sajta : Pinova