Jabučni cvetojed – Anthonomus pomorum

Oštećuje cvet. Kada cvetanje zbog hladnog vremena dugo traje oštećuje veliki broj cvetova. Retko postoji potreba da se suzbija.
Odrasli rilaš se hrani u cvetnim pupoljcima. Na mestima ishrane javlja se kapljica biljnog soka. Jaja su veoma sitna i nalaze se u neotvorenim pupoljcima. Pupoljci sa larvom se ne otvaraju, latice ostaju slepljene i kasnije promene boju iz bele u mrku. Cvetovi izgledaju kao mrki baloni. Larva izgrize prašnike i tučak. Lutka je u mrkom balonu. Kada se na balonu uoči otvor, znači da je odrasli rilaš izašao iz njega.

Životni ciklus : Ima jednu generaciju godišnje. Odrasla jedinka prezimi na skrovitim mestima – stablu ili u biljnim ostacima. Hrani se 7 do 10 dana, nakon čega polaže jaja u neotvorene cvetne pupoljke. Jedna ženka položi 30 do 50 jaja. Embrionalni razvoj, zavisno od temperature, traje jednu do dve nedelje. Razvoj larve traje dve do tri nedelje. Stadijum lutke traje nedelju dana. Odrasla jedinka ide u letnje mirovanje. Tokom jeseni se dodatno hrani da bi se spremila za zimsko mirovanje.

Anthonomus pomorum - napad

Suzbijanje :  Suzbija se uspešno izlovljavanjem lovnim pojasevima u jesenjem periodu, a pre zimskog mirovanja.

Suzbijanje se lako sprovodi i ono treba da bude ciljano , a ne ” za svaki slučaj ” . Kod preventivnog suzbijanja u zimskom prskanju koriste se uljana organofosforna sredstva i to pre otvaranja pupoljaka . No sama uljana sredstva nisu efikasna.

Kod ciljanog suzbijanja potrebno je utvrditi broj odraslih oblika po jednom stablu . Ako se na jednom stablu nađe više od tri cvetojeda ili metodom 100 udaraca uhvati 20-40 odraslih oblika , tada je potrebno suzbijanje . S time da u vreme slabije cvetanja vrede niže , a za vreme jače cvetanja više brojke . Optimalni rok primene insekticida je oko 2 nedelje nakon pojave prvih odraslih oblika ili u vreme njihove masovne pojave .

Preporučuju se sredstva na bazi fosalona , fention , endosulfana te neki piretroidi . Oni se mogu koristiti sami ili u kombinaciji sa belim uljima .

Pripremio i adaptirao : dipl ing polj Predrag Nastić

Tekstovi preuzeti sa sajta : Pinova i Maganagro, “Priručnik za integralnu proizvodnju i zaštitu jabuke” autori: Prof. dr Aleksa Obradović, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet Doc. dr Dragan Radivojević, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd Dr Dragan Vajgand, Agroprotekt d.o.o., Sombor Dr Emil Rekanović, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd