Jabukin svrdlaš – Rhynchites bacchus

Jabukin svrdlaš pored jabuke oštećuje krušku, šljivu, breskvu, kajsiju i trešnju. U oštećenim plodovima se može naći veći broj larvi, ponekad čak i do 40. Takvi plodovi trule i propadaju.

Životni ciklus : Prezimi imago u kokonu ili opalom lišću i lutka ili larva u zemljištu ili u mumificiranim plodovima. Rano u proleće, kada je temperatura vazduha iznad 8°C, izlazi imago i odlazi u krunu voćaka da bi se hranio na pupoljcima i mladim plodovima. Posle dopunske ishrane koja traje oko mesec dana, dolazi do parenja, obično tokom maja meseca.
Ženke polažu jaja u vreme formiranja mladih plodova. Ona se nalaze u malim komoricama koje ženka napravi rilicom u mesu ploda. Masovno polaganje jaja traje obično krajem maja i početkom juna meseca.

Rhynchites bacchus - napad

Suzbijanje : Suzbijaju se uglavnom odrasli insekti tokom proleće u vreme njihove prve pojave, sredstvima na bazi fosalona, endosulfana, fentiona i drugih.

Pripremio i adaptirao : dipl ing polj Predrag Nastić

Tekst preuzet  sa sajta : Baštovanstvo