Jagodin i malinin cvetojed – Anthonomus rubi

Spada u grupu najstarijih štetočina baštenske jagode i maline. Štete pričinjavaju samo odrasli insekti hraneći se na mladom lišću i cvetovima, u verme kopulacije i polaganja jaja.
Štetu pravi polaganjem jaja u cvetove i isisavanjem sokova koji se postepeno suši.
Viseći pupoljci, kao karakteristika oštećenja, nastaju tako što ženka pri polaganju jaja obilazi oko pupoljka i probija cvetni omotač (krunica i čašica) i polaže jaja u prašne kesice, a na kraju zaseca dršku cveta odmah ispod pupoljka da se on ne bi otvorio jer bi u suprotnom ispala jaja ili apodne larve koje bi na suncu uginule
Rasprostranjen u Evropi, a ima ga slobodno u prirodi na divljoj jagodi, malini, kupini i ruži. Najviše im odgovaraju sorte sa samo muškim ili dvopolnim cvetovima, kao i sorte sa kojima se podudara faza cvetanja i izlazak imaga.

na cvetu

Živoni ciklus : Ima jednu generaciju godišnje. Prezimi imago ispod starog lišća, u neposrednoj blizini biljke domaćina ili u zemlji do 7 cm dubine.  U proleće imaga izlaze kada se krene obrazovati novo lišće i cvetni izdanci kojima se hrane. Nakon oko dve nedelje, kada završe ovu dopunsku ishranu, imaga su polno zrela i kopuliraju. Polaganje jaja ženke vrše u neotvorene cvetne pupoljke, prvenstveno u one na vrhovima najviših cvetnih izdanaka. Cvetni pupoljci nakon nekoliko dana opadnu, a za nedelju dana završava se embrionalno razviće. Larve se hrane pupoljcima i završe razviće za oko mesec dana u zavisnosti od uslova ishrane (na odgovarajućim sortama i za 2 do 3 nedelje). Ulutkavanje se takođe odvija u pupoljcima. Za nedelju dana pojavljuju se imaga – od sredine juna do kraja septembra i za to vreme se hrane i na drugim biljnim vrstama.

Suzbijanje : Ova štetočina se suzbija uništavanjem divljih biljaka hraniteljki u blizini zasada jagoda ili prikupljanjem i uništavanjem zaraženih pupoljaka te hemijskim suzbijanjem. Zaraza 2-5% pupoljaka upućuje na potrebe hemijskog suzbijanja. Ono se sprovodi u vreme ishrane odraslih oblika u proleće , kad počinju oštećivati pupove te leti, još bolje,  nakon berbe ako im je brojnost velika. Od insekticida koriste se sredstva na bazi fosalona , endosulfana i piretroidi.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić

Korišćena literatura: tekst iz skripte za voćarstvo , tekst o suzbijanju sa sajta Pinova