Kajsijini moljci – Recurvaria nanella, Recurvaria leucatella

Napadaju kajsiju, katkad jabuku, a ređe lišće drugih vrsta voćaka.

Životni ciklus : Imaju jednu generaciju godišnje. Prezime gusenice ispod kore ili uz pupove voćaka. Gusenice u rano proeće izgrizaju pupove, a kasnije lišće, koje zapredaju. Najčešće su na južnoj strani krošnje. Leptiri lete u junu. Gusenice izađu iz jaja još leti, prave mine u lišću ili se hrane na naličju, a ne prave značajnije štete. Zatim prezime.

Suzbijanje:  Zimskim prskanjem voćaka uljanim organofosfornim sredstvima. Moguće je skidati i uništavati zapretke s gusenicama. Tokom  jačeg napada treba u vreme samog početka napada provesti tretiranje insekticidima na bazi diklorvosa, triklorfona, fosalona, piretroidima i dr.

Pripremio i adaptirao : dipl ing polj Predrag Nastić

Tekst preuzet iz knjige : “Poljoprivredna entomologija” autor : Milan Maceljski