Kletox

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Kletodim 120 g/l

Formulacija: EC -koncentrat za emulziju

Pakovanje: 100ml, 1l

Proizvođač: Agromarket

Karenca: OVP

Plodored: Bez ograničenja
Sistemični, selektivni, translokacioni herbicid, sa post-em primenom, namenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korovskih vrsta u velikom broju useva

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
soja 0,8 – 1,2 l/ha Korovi u fazi razvoja 3 do 6 listova (10-30cm visine)
suncokret 0,8 – 1,2 l/ha Korovi u fazi razvoja 3 do 6 listova (10-30cm visine)

Mehanizam delovanja:

Inhibira deobu ćelija i sintezu masnih kiselina. Usvaja se lišćem i kreće se naviše i naniže u biljci i dovodi do žutila i nekroze i propadanja korova.

NAPOMENA: Ne meša se sa herbicidima za suzbijanje širokolisnih korova.

Spektar delovanja:

Jednogodišnji uskolisni korovi:
1 Veliki muhar (Echinochloa crus-galli )
2 muharike (Setaria spp. )
3 divlji sirak iz semena (Sorghum halepense )
Višegodišnji uskolisni korovi:
1 Divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense )

MBT: 1

KARENCA: OVP – soja, suncokret

PLODORED: Bez ograničenja

MDK(mg/kg): 10 – soja; 0,5 – suncokret

Preuzeto sa izvornog sajta : Agromarket