Kruškin trips – Taeniothrips inconsequens

Značajan kao štetočina plodova kruške, ali i pupoljaka kruške, šljive, džanarike, kajsije, breskve, trešnje, a ređe drugih voćaka. Napad na plodove je karakterističan – zasecaju i probijaju epidermis i parenhim mladih plodova, pa dolazi do kalusiranja i nepravilnog rasta tkiva, ili u slučaju većih oštećenja do pojave pukotina. Mladi plodovi ne opadaju.

Životni ciklus : Ima dve generacije godišnje.  Prezimi imago u kokonu u zemljištu.  Kada krene bubrenje pupoljaka (krajem februara) prezimela imaga izlaze iz zemlje i zavlače se ispod ljuspica pupoljaka gde se hrane. Pupoljci se delimično suše i opadaju. Ubrzo dolazi do kopulacije, polaganja jaja i piljenja larvi. Nakon zametanja plodova prelaze sa pupoljaka na mlade plodove. Početkom marta odrasle larve se zavlače u zemlju, formiraju kokon i u njemu miruju do početka jeseni kada se presvlače u pronimfu, pa u nimfu, i nakon mesec dana u imago i u tom obliku prezimi.

Suzbijanje :  Suzbijanje se retko izvodi, ali je kritičan period za suzbijanje pre ili posle cvetanja sa insekticidima iz grupa piretroida, karbamata, neonikotinoida i organofosfata.

Pripremio : dipl ing polj Predrag Nastić

Korišćen tekst iz skripte za voćarstvo