Kukuruzna zlatica – Diabrotica virgifera

Glavne štete prouzrokuju larve ishranom na korenu kukuruza. U početku se hrane sitnim delovima korena, a zatim i bočnim i glavnim korenom u koji se ubušuju i pregrizaju u blizini glavnog stabla. Posledica ishrane je znatno skraćivanje korena, zbog čega biljka gubi uporište u tlu. Larve mogu potpuno uništiti glavno i bočno korenje, pa takve biljke lako poležu pri pojavi jačih vetrova i olujnih kiša. Pri tom se javlja karakterističan simptom, tzv. “guščiji vrat”. Pri optimalnom rasporedu padavina, koren ovakvih biljaka se može delimično regenerisati. Međutim, takve biljke troše hranjiva na regeneraciju umesto na razvoj klipa, te prinos može biti značajno umanjen.
Odrasli insekti se hrane listovima (pre cvetanja), na metlici ili svili (u vreme cvetanja), što doprinosi pojavi rehuljavosti klipova, kao i zrnima kukuruza u mlečnoj zrelosti unutar vrha klipa. Međutim, ishrana imaga ne utiče značajnije na prinos.

Životni ciklus: Prezimljava u stadijumu jajeta gde period prezimljavanja traje 10 meseci. Larve se pile od sredine maja do početka avgusta. Lutke se sreću od kraja juna do kraja avgusta. Odrasli insekti sreću se od kraja juna (na teritoriji Srednjebanatskog okruga prva pojava imaga 06.07.2009) do sredine oktobra (masovno u drugoj polovini jula i tokom avgusta – u vreme precvetavanja kukuruza). Jaja se nalaze od sredine juna masovno u avgustu.  Imaga se mogu registrovati: pre cvetanja na listu kukuruza, u vreme cvetanja na metlici ili svili, posle cvetanja skriveni u pazuhu listova ili unutar vrha klipa.Koristeći 10°C, kao donji prag za ovipoziciju, Kuhlman (1970.) je ustanovio da ona počinje kada suma efektivnih temperatura dostigne vrednost od 90-108°C, odnosno optimalne temperature za polaganje jaja su večernje temperature oko 18°C. Ženka polaže jaja (oko 400 komada) u zemljište oko korena kukuruza – rastresita mesta ili pukotine na dubinu od 35 cm (najveći deo jaja je na dubini od 15 cm) period oko 9-10 meseci, pogoduju im blage zime sa padavinama, snežni pokrivač), -8°C predstavlja letalnu temperaturu po jaja. Prezimi 60-80% jaja.Stadijm larvi traje oko 8 nedelja. Ispiljene larve prelaze mala rastojanja (oko 50 cm) i nalaze se na dubini od 15 cm.Optimalna temperatura zemljišta za razviće i da bi završile potpun ciklus je 22°C. Na kraju svog razvića nalaze se bliže površini zemljišta gde obrazuju komoricu u kojoj se učaure. Lutke su na dubini od 5 cm i ovaj stadijum traje 10-tak dana.

Šteta od larvi kukuruzne zlatice

Mere borbe
1 Plodored (najvažnija i najefikasnija mera, jer je kukuruzna zlatica tipična štetočina monokulture);
2 Izbor hibrida (hibridi prilagođeni uslovima područja gajenja, naročito oni koji razvijaju moćan korenov sistem);
3 Ranija setva (biljke bolje razviju korenov sistem do momenta piljenja larvi i ranije završe fazu cvetanja, pre pojave imaga);
4 Seme tretirano insekticidom (mera kojom se rešava problem drugih zemljišnih štetočina, a može pomoći u suzbijanju kukuruzne zlatice kod kasnih rokova setve).

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić

Korišćen materijal PIS Vojvodine i delovi priloga autorke:Sanje Kuzmanović