Kupinina grinja – Acalitus essigi

Plodovi neravnomjerno sazrevaju, nejednolično su obojeni, tvrdi su i neukusni. Veće štete nanosi kasnijim sortama kupine.

Životni ciklus : Prezime odrasle grinje ispod ljuskice pupa, ali mogu i na zaostalim plodovima na biljkama. Rano u proljeće sele se na lišće, a u vreme cvatnje ulaze u cvet, pa zatim u plod.

Acalitus-essigi

Suzbijanje : Štete se smanjuju pravilnim rezom i primenom preparata na bazi amitraza , endosulfana ili sumpurnih sredstava u proleće. Prema intenzitetu prošlogodišnjeg napada zaključuje se o potrebi ovogodišnjeg suzbijanja.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić

Tekst preuzet sa sajta Pinova