Kupusni moljac – Plutella maculipennis

Najveće štete pravi na kupusu i karfiolu. Gusenice prave oštećenja na lišću u vidu malih “prozorčića”. Pri jačem napadu ove štetočine od lista mogu ostati samo glavni nervi. Druga generacija je štetnija.

Životni ciklus : Ima 2-3,a ponekad i više generacija godišnje koje se prepliću.Prezimljava u stadijumu lutke,a prvi leptiri počinju da lete krajem aprila. Polaže jaja pojedinačno ili 2-4 u grupi na naličju lišća duž glavnog nerva. Gusenice posle oko 2 nedelje prelaze u fazu lutke u vretenastom mrežastom kokonu. Nakon 1-2 nedelje pojavljuju se leptiri nove generacije.

kupusni moljac - gusenica

Jačina napada i intezitet štete utrđuje se u vreme masovnog piljenja gusenica. Tada se utvrđuje i procenat napadnutih biljaka, kao i broj gusenica po jednoj biljci, primenjujući metodu pregleda 5×20 biljaka. Kod ove vrste vrši se samo signalizacija pojave štetočine. Ako se u vreme leta leptira ustanovi prisustvo jednog leptira na 50 biljaka, to je znak da terba obratiti pažnju na polja koja se graniče ili su u blizini prošlogodišnjih koja su bila jače napadnuta. Ukoliko se daljim kontrolama parcela, već opisanom metodom, krećući se dijagonalno po polju, konstatuje prisustvo u proseku više od jedne gusenice po jednoj biljci, tada treba pristupiti hemijskoj intervenciji. Činjenica je da vrsta naginje jačem naseljavanju pojedinih delova polja, tako da samo lokalna tretiranja mogu dati dobre rezultate.