Leskova grinja – Phytoptus avellanae

Ova grinja uzrokuje nabreknuće pupoljaka koji se onda ne otvaraju ili se iz njih razvije deformirano lišće koje se suši.

Životni ciklus : Ima više generacija godišnje. U proleće ženke napuštaju deformisane pupoljke da bi napale mlado lišće. Tu će odložiti jaja. Iz jaja će se razviti nimfe. One se slobodno razvijaju u odrasle grinje u junu i julu pre nego će napasti nove pupove na izbojcima tekuće godine. Najjača je seoba kada leska ima 5-10 razvijenih listova što je obično u maju. Razmnožavaju se u jesen i zimi.

Suzbijanje : Suzbija se tretiranjem endosulfanom, sumpornim sredstvima ili nekim akaricidima u vreme kada na novom letorastu bude formirano 3 do 5 novh pupova. Ako je potrebno, tretiranje se može ponoviti za otprilike 15 dana.

Pripremio i adaptirao : dipl ing polj Predrag Nastić

Tekst preuzet sa sajta : Pinova