Linar

Klasa: Selektivni herbicid sa primenom posle setve a pre nicanja (pre-em), koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korovskih vrsta u usevu kukuruza, suncokreta, mrkve

Aktivna materija: Linuron 500 g/l

Formulacija: SC- koncentrat za suspenziju

Pakovanje: 1l

Karenca: OVP

Plodored: 4 meseca od tretmana ne sme se gajiti ni jedan usev

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
*Mrkva 1,5 – 2,0 l/ha Posle setvea pre nicanja (PRE-EM) ili po nicanju primenom niže doze ako se mrkva ne koristi kao mlado povrće
Suncokret 1,5 – 2,0 l/ha Posle setve a pre nicanja (PRE-EM)

* – u postupku registracije

Mehanizam delovanja:

Linar deluje kao inhibitor fotosinteze u biljci. Obrazuje herbicidni film koji sprečava klijanje i nicanje korova. Usvaja se preko korena.

PREPORUKE I NAPOMENE: Kod kukuruza i suncokreta, u cilju proširenja spektra delovanja, može se kombinovati sa herbicidom Acetohlor 900. Preparat Linar je u pojedinim zemljama registrovan i za primenu u različitim povrtarskim vrstama (celer, paštrnak, peršun, mirođija, grašak, krompir, pasulj, špargla, beli luk i crni luk iz arpadžika). Ne sme se primenjivati na slabo humoznim i peskovitim zemljištima sa manje od 1,5% humusa kao ni na zemljištima sa preko 6% humusa.

Spektar delovanja:

Jednogodišnje širokolisne korovske vrste:
1 štir obični (Amaranthus retroflexus )
2 teofrastova lipica (Abutilon theophrasti )
3 loboda obična (Atriplex patula )
4 pepeljuga obična (Chenopodium album )
5 konica obična (Galinsoga parviflora )
6 gorušica (Sinapis arvensis )
7 tarčužak (Capsella bursa-pastoris )
8 mrtva kopriva (Lamium purpureum )
9 kamilica obična (Matricaria chamomila )
10 dimnjača obična (Fumaria officinalis )
11 smrdelj čvorasti (Galeopsis tetrachit )

MBT: 1

KARENCA: OVP

PLODORED: 4 meseca od tretmana ne sme se gajiti nijedan usev

MDK(mg/kg): 0,2 – mrkva; 0,1 – suncokret

Preuzeto sa izvornog sajta : Agromarket