Lodin

Klasa: Selektivni, folijarni herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih i nekih višegodišnjih korovskih vrsta u usevu kukuruza i strnih žita

Aktivna materija: Fluroksipir 360 g/l

Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

Pakovanje: 0,5l, 1l, 5l, 10l

Proizvođač: Agromarket

Karenca: OVP

Plodored: Bez ograničenja u plodoredu.

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
kukuruz 0,8 lit/ha Kukuruz u fazi 3 do 6 listova
Strna žita-jara 0,4 – 0,8  lit/ha Faza 3 lista do pojave zastavičara
Strna žita-ozima 0,6 – 1,2 lit/ha Faza 3 lista do pojave zastavičara

Mehanizam delovanja:

Herbicid usvaja zelena masa, kreće se naviše i naniže u biljci. Izaziva karakteristične simptome na tretiranim biljkama kao što je kovrdžanje lišća.

PREPORUKE I NAPOMENE: Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Nije fitotoksičan ako se primeni u preoručenim dozama. Ne sme se koristiti na vrlo slabo humoznim zemljištima (< 1% humusa).

Spektar delovanja:

Jednogodišnji širokolisni korovi :
1  ambrozija pelanasta (Ambrosia artemisifolia )
2 štir (Amaranthus retroflexus )
3 vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus )
4 pepeljuga obična (Chenopodium album )
5 tatula (Datura stramonium )
6 broć (Galium aparinae )
7 dimnjača (Fumaria officinalis )
8 samonikli suncokret (Helianthus annuus )
9 ptičji dvornik (Polygonum aviculare )
10 veliki dvornik (Polygonum lapathifolium )
11 kereće grožđe (Solanum nigrum )
12 gorčika (Sonchus oleraceus )
13 čičak (Xantium strumarium )
Višegodišnji širokolisni korovi:
1 kokotkinja (Aristolochia clematitis )
2 poponac njivski (Convolvulus arvensis )
3 bokvica (Plantago major )
4 štavelj (Rumex crispus )
5 maslačak (Taraxacum officinale )
6 kopriva (Urtica dioica )

MBT: 1

KARENCA: OVP

PLODORED: Bez ograničenja u plodoredu

MDK(mg/kg): 0,1 – pšenica; 0,05 – kukuruz

Preuzeto sa izvornog sajta : Agromarket