Lukova minirajuća muva – Phytomyza (Napomyza) gymnostoma

Ženke minirajuće muve luka se hrane na listu luka i prave tipične punktacije dok se larve hrane u minama unutar listova luka. Oštećenja od imaga su lako uočljiva i po njima se može znati da se muva javila. Po broju ovih oštećenja se određuje i vreme primene insekticida.