Mala jagodina lisna vaš – Aphis forbesi

Ekonomski značajna na jagodama. Preneta iz amerike, a prisutna je i kod nas. Suživot sa mravima na zavidnom nivou – mravi grade humke od zemlje radi zaštite i stvaranja povoljnih uslova za život vaši (zaklon od svetlosti – lišće postaje etiolirano i pogodnije za ishranu vaši). Napada lisne i cvetne drške, cvetne izdanke i vrhove vriježa jagoda, no često se hrani i na korenju. Napadnuti listovi etioliraju, postanu lepljivi i prekriveni vašima .

Životni ciklus : Ima oko 15 generacija godišnje. Prezimi u stadijumu jaja uglavnom na lisnim drškama (ređe na liskama). U toku marta iz jaja se pile ženke osnivačice koje zasnivaju kolonije putem partenogeneze. Tokom leta javljaju se krilate forme koje šire populaciju na druge bokore jagode. Tek sredinom oktobra javljaju se seksupara generacija koja daje seksuales generaciju koje polažu zimska jaja.

Suzbijanje : kao i kod ostalih lisnih vaši.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić