Malinin korebus – Coroebus rubi

Izbojci sa larvama se lako uočavaju na proleće sledeće godine kada se pupoljci na napadnutim izbojcima uopšte ne razvijaju, lako se lome pri osnovi ako se povuku ili saviju na jednu stranu. U našim uslovima održava se u prirodi na divljim sortama ruže, maline i kupine, ali redovno se može naći i u voćnjacima i ružičnjacima.

Životni ciklus : Ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijumu odrasle larve u izbojcima svoje hraniteljke.  Imago se pojavljuje u drugoj polovini maja i on leti sve do polovine juna. Nakon kraćeg perioda ishrane lišćem imaga kopuliraju i ženke polažu jaja. Jaja polažu pojedinačno na jednogodišnjim (svežim) izbojcima i to pri osnovi ili u prvoj trećini njihove dužine. Nakon oko 2-3 nedelje embrionalnog razvića pile se larve i neposredno iz jajeta ubušuju se u izbojak. Larve prodiru kroz koru i ubušuju se u kambijalni sloj i sprovodno tkivo, a zatim kretanje nastavljaju kroz drveni sloj, te kasnije dolaze skoro do srži, pa odatle ravno ili spiralno kređu se na toj dubini prema osnovi izbojka. Do kraja leta većina larava završi razviće i u osnovi izbojka prezimi, a ostale larve dozrevaju nakon ishrane u proleće. U proleće sledeće godine pripemaju se za ulutkavanje.

Suzbijanje :  preventivno – korišćenjem zdravog sadnog materijala.

Mehaničke mere podrazumevaju uklanjanje zaraženih izbojaka da bi se sprečio izlazak imaga, ali se mora voditi računa o tome da se izbojci odseku pri samom korenu

Hemijske mere se sprovode samo protiv imaga – prvo prskanje pre početka polaganja jaja a drugo oko 2 nedelje kasnije.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić

Korišćen tekst: skripta za voćarstvo