Malinina mušica – Resseliella theobaldi

Uzročnik tzv. cecidozog sušenja maline je malinina mušica izdanka-MMI. Primarne štete MMI su posledice ishrane larvi neposredno ispod epiredmisa, a sekundarne su posledice gljivičnih infekcija (Fusarium spp., Alternaria spp., Phoma spp., Leptosphaeria coniothyrium) na mestima ishrane larve.
Cecidiozno sušenje nastaje posle ishrane larvi MMI na jednogodišnjim i dvogodišnjim izdancima. Oboljenje prestavlja interakciju štetočina i patogena, pri čemu mehanička oštećenja tkiva nastala ishranom larvi prestavljaju ulazna vrata za prodiranje patogena i nastanak infekcije.
Novija istraživanja pokazuju da sve vrste mehaničkih povreda, a posebno mehanizovana berba, pospešuje razvoj ove štetočine.

Životni ciklus : Razvija više generacija u toku jedne godine, u našim uslovima četiri.Let imaga počinje krajem aprila i traje do septembra –početka oktobra. U aprilu odrasli oblici odlažu jaja u uzdužne pukotine na mladim izbojima. Razvoj jaja traje 5-8 dana. Iz njih se razvijaju larve koje se hrane tkivom izboja. Oko napadnutih mesta javljaju se ljubičaste zone. Pri kraju razvoja, zdrave larve odlaze iz izboja i zakopavaju se u zemlju gde se zaprede u kokon. Razvoj od jajeta do odraslog oblika prosečno traje 40-60 dana.

Suzbijanje : Da bi se cecidiozno sušenje maline kontrolisalo neoprodno je sprečiti razvoj prve generacije. Pojava se može najefikasnije pratiti postavljanjem feromonskih klopki. U slučaju da ne raspolažemo sa klopkama, pregled malinjaka se vrši u jesen, zasecanjem 30-40 izdanaka do osnove i skidanjem kore. Ako se u donjem delu izdanka uoče tamne zone i pruge, to je znak sigurnog prisustva štetočine.

Sledećeg proleća , krajem marta, desetak izdanaka zaseći tankom iglom, bez oštećenja parehnima. Preglede zaseka vršiti tokom aprila i maja. Kada se uoče, obavezan tretman insekticidima.
Najveću efikasnost su pokazali :

Actara 25WG folijarno u koncetraciji  0,015 %
Actellic EC 0,1%

Ako je prognoza insekata izostala, insekticidi se primenjuju kada su izdanci 25-30cm visine, a posle dve nedelje drugi put. Primena insekticida posle berbe je neophodna mera u cilju redukcije u malinjaku.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić

Korišćen tekst: “Malinina mušica izdanka” autora: Zorica Lazić dipl.inž.zaštite bilja