Match 050 EC

Suzbijanje štetočina u usevu/zasadu : jabuka, krompir
Klasa: Insekticid sa utrobnim delovanjem sprečava presvlačenje gusenica

Aktivna materija: Lufenuron 50g/l

Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

Pakovanje: 250ml, 1l

Proizvođač: Syngenta

Karenca: 28 – jabuka; 7 – krompir

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Jabuka 0,07% (7 ml u 10 l vode) Tretiranje u početku polaganja jaja ili pre početka piljenja gusenica I i II generacije
Krompir 0,3 l/ha (3 ml na 100 m²) Tretiranje u početku polaganja jaja ili pri prvom piljenju larvi krompirove zlatice

Mehanizam delovanja:

Match je insekticid sa utrobnim delovanjem, iz grupe Benzoilfenilurea koji deluje kao inhibitor sinteze hitina sprečavajući presvlačenje larvi. Način delovanja čini ovaj preparat idealnim za integralnu zaštitu bilja. Preparat ima odličnu otpornost na ispiranje kišom i dugotrajno delovanje i do 20 dana.

Spektar delovanja:

Koristi se za suzbijanje :
1 jabukinog crva (Cydia pomonella )
2 krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata )

PREPORUKE I NAPOMENE:
Vreme primene je od presudnog značaja za efikasnost preparata. Smotavci se tretiraju u vreme početka polaganja jaja pa do početka piljenja larvi. Jaja treba da budu položena na već tretiranu površinu (ovicidni efekat). Preparat ne deluje na odrasle štetočine (imago). Odličan partner za suzbijanje imaga je Vantex 60 SC i može se mešati sa njim. Dužina delovanja je obično dovoljna za suzbijanje jedne cele generacije štetočine. Ne sme se mešati sa preparatima alkalne reakcije na bazi sumpora i bakra.

MBT: 2
KARENCA: 28 – dana jabuka; 7 – dana krompir
MDK(mg/kg): 0,2 – jabuka; 0,02 – krompir

Insekticidi

Agromarket