Metix

Klasa:Selektivni translokacioni herbicid
Aktivna materija: Metamitron 700 ± 25 g/l
Formulacija : SC – Koncentrovana suspenzija
Pakovanje:
Proizvođač:
Karenca: OVP
Radna karenca: do sušenja depozita (do 6 sati posle tretiranja zemljišta).
Plodored: Ukoliko dođe do presejavanja na tretiranim površinama može se ponovo sejati samo šećerna repa ili cvekla. Može delovati fitotoksično na pšenicu kao naredni usev, ako se primeni kasnije od preporučenog roka.

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Šećerna repa Ukupno do 8 l/ha Po setvi, a pre nicanja useva i korova

Mehanizam delovanja:

Metix usvaja korenom i lišćem biljaka koje klijaju i niču. Kreće se naviše u bijci. Inhibira transport elektrona u procesu fotosinteze. Obrazuje herbicidni film koji sprečava klijanje i nicanje korova.

Spektar delovanja:

Jednogodišnji širokolisni korovi:
1  štir obični (Amaranthus retroflexus )
2 štir bljutavi (Amaranthus blitoides )
3 ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia )
4 pepeljuga obična (Chenopodium album )
5 pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum )
6 tatula obična (Datura stramonium )
7 broćika lepuša (Galium aparine )
8 dimnjača obična (Fumaria officinalis )
9 dvornik ptičiji (Polygonum aviculare )
10 dvornik obični (Polygonum persicaria )
11 tušt obični (Portulaca oleracea )
12 gorušica poljska (Sinapis arvensis )
13 pomoćnica obična (Solanum nigrum rhoeas )
14 gorčika obična (Sonchus oleraceus )
15 mišjakinja obična (Stellaria media )
Vrste korova koje suzbija zadovoljavajuće:
1 Poponac njivski iz semena (Convolvulus arvensis )
2 Palamida njivska iz semena (Cirsium arvense )

MBT: 1/2/3 s tim da ukupna količina primene ne pređe 8 l/ha

MDK(mg/kg): 0,05

Preuzeto sa izvornog sajta : Agromarket