Metmark

Klasa:Selektivni, folijarni herbicid, sa post-em primenom, namenjen suzbijanju jednogodišnjih i nekih višegodišnjih korovskih vrsta u usevu pšenice.
Aktivna materija: Metsulfuron-metil 600 g/kg
Formulacija : WP – kvašljivi prašak
Pakovanje:
Proizvođač:
Karenca: OVP
Plodored: Nakon primene Metmarka iste godine ne sme se sejati povrće. U slučaju setve povrća ili šećerne repe u proleće, obavezno izvršiti jesenje duboko oranje.

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Pšenica 10 g/ha Faza 3 lista do pojave lista zastavičara

Mehanizam delovanja:

Metmark se usvaja listom i korenom. Kreće se naviše i naniže u biljci. Inhibira acetolaktat sintetazu (ALS), čime se sprečava sinteza razgranatih lanaca aminokiselina. Brzo se raspoređuje u biljci i zaustavlja porast biljke, izaziva žutilo i potom nekrozu.

PREPORUKE I NAPOMENE: Nije dovoljno efikasan za broć, lepušu (Galium aparinae). Preporučuje se kombinacija sa herbicidom Lodin i to: Metmark 10g/ha + Lodin 0,3-0,4 l/ha. Dodavanje 0,1% okvašivača poboljšava delovanje.

Spektar delovanja:

Jednogodišnji širokolisni korovi:
1 pelenasta ambrozija (Ambrosia artemisifolia )
2 štir (Amaranthus retroflexus )
3 vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus )
4 pepeljuga obična (Chenopodium album )
5 tatula (Datura stramonium )
6 dimnjača (Fumaria officinalis)
7 samonikli suncokret (Helianthus annuus )
8 ptičji dvornik (Polygonum aviculare )
9 veliki dvornik (Polygonum lapathifolium )
10 gorčika (Sonchus oleraceus )
11 čičak (Xanthium strumarium )
Višegodišnji širokolisni korovi:
1 palamida njivska (Cirsium arvense ).

MBT: 1

MDK(mg/kg): 0,05 – pšenica

Preuzeto sa izvornog sajta : Agromarket