Miner zmijastih mina – Lyonetia clerkella

Štetna gusenica. U slučajevima teških zaraza , gusenice koje žive između 2 epiderma lista mogu uzrokovati gotovo potpunu osutost stabala što rezultira smanjenom rodnošću i potencijalnom proizvodnjom voća za budućnost .

Životni ciklus : Ima 3-4 generacije godišnje. Prezimi leptir u pukotinama kore ili na nekom drugom zaštićenom mestu . Leptiri počinju sa letom pred cvetanje jabuke i odlažu jaja ispod epiderma, naličja lista tokom aprila i maja . Drugi let se javlja u junu i julu dok treća generacija leti od kraja jula ili u avgustu . Ta treća generacija leptira prezimljava . Leptiri žive 7-10 dana . Iz jaja se razvijaju gusenice koje se ubušuju u list i prave vijugave , uske mine duge do 10 mm  mina se kasnije neznatno proširuje . Gusenice se kokone u belom kokonu razapetom između dvije paralelne niti pričvršćene na suprotnim ivicama lišća ili na drugim mestima . Razvoj lutke traje oko 15 dana .

Lyonetia clerkella-napad

Suzbijanje : Obradom zemljišta ispod voćaka i uništavanjem otpalog lišća uništavaju se moljci koji prezimljuju u ili na tlu ( moljci tačkastih i vrećastih mina te patuljasti moljac miner ) . Zimsko prskanje se primenjuje samo za vrste koje prezimljuju na voćkama ( moljci zmijastih i kružnih mina ) .

Dinamiku populacije lisnih minera mogu regulisati I mnogi prirodni neprijatelji .

Poznata je i pojačana osetljivost pojedinih sorata jabuke na napad lisnih minera . Sorte Ajdared i grupa sorata Delicious su jače napadnute lisnim minerima od na primer sorte Jonagold .

Insekticidi se primenjuju odmah nakon cvetanja i to ako se u toku proleća na 10 listova nađe jedna mina ili u toku leta na jednom listu dve mine .

Preciznije određivanje praga odluke je ako se netom pre cvetanja metodom 100 udaraca uhvati više od 8 leptira . Tada je potrebna primena insekticida u vreme ovipozicije ili najkasnije do početka pojave gusenica . Odmah nakon cvetanja prag odluke je 1-2 jajeta ili 1 mina na 10 listova .

Prednost pred hemijskim insekticidima treba dati biotehničkim jer pošteđuju prirodne neprijatelje . Od biotehničkih insekticida koriste se oni na bazi heksaflumurona , fenoksikarba , teflubenzuronaluferona i dr.

Pripremio i adaptirao : dipl ing polj Predrag Nastić

Tekst preuzet  sa sajta : Pinova