Mrkvina lisna buva – Trioza apicalis

Mrkvina lisna buva izaziva kovrdžanje lišća šargarepe i peršuna . Napadnuto lišće uvijeno je i kovrčavo te izgleda kao da su ga napale lisne vaši. Mlade biljke brzo propadaju . Štete mogu biti vrlo velike . Mrkvina lisna buva opasna je i kao prenosilac raznih virusnih oboljenja .

Životni ciklus : Ima jednu generaciju godišnje . Prezimljava kao odrasli oblik na zaklonjenim mestima . Odrasli se oblik javlja u aprilu , odnosno na početku maja. Dobro leti i brzo se proširi na veće udaljenosti . Ženka odlaže jaja na donju stranu lista u junu i julu . Ukupno odloži 400-700 jaja . Nakon 12-15 dana javljaju se larve , koje se grupišu oko lisnih žila i peteljaka . Iz tkiva sišu biljne sokove . Nakon 30 dana larve se pretvaraju u odrasli oblik , koji tokom avgusta često uzrokuje veće štete nego larve .

Rano posejana mrkva manje trpi od napada mrkvine lisne buve . U suzbijanju treba primeniti ista hemijska sredstva kao i za lisne vaši . Efikasnu zaštitu pružaju mreže .

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić

Korišćena literatura: “Štetočine povrća” autor: akademik Milan Maceljski i saradnici